Bygghandlarskolan

byggr.jpg (8747 bytes)

Bygghandlarskolan drivs nu av SBT

Bygghandlarförbundet har tagit över driften av Bygghandlarskolan och finns nu  i SBTs lokaler på Torstenssonsgatan 12 i Stockholm.

Skolan ska ha en tydlig inriktning mot bygghandel och kursutbudet ska vara bygghandelsanpassat.

Stort samarbete har vi bl a med Interpares, Byggtrygg, Optimera, ByggUpp.

Lokalföreningarna kommer att involveras i högre grad i det framtida utvecklingsarbetet så att kursutbud och tider etc blir mer kundanpassade.

Kontakt för kurser tas med SBTs kansli.

Tel 08 – 663 34 00 Fax 08 – 660 05 96
e-post info@bygghandlarna.se