Kunskap

Byggvaruhandelsföretag i Sverige kan idag bli diplomerade
till Kunskapsföretag av en nämnd utsedd av bransch-
organisationer, Sveriges Bygg och trävaruhandelsförbund
och ledande leverantörer.

För att erhålla denna detta diplom skall bygghandlaren
uppfylla ett antal krav, bedömningsgrunder vad gäller:

  • Företagets ekonomi
  • Personal
  • Sortiment
  • Service
  • Miljöåtagande

Syftet med diplomering av Kunskapsföretag är att
åstadkomma en enkel, men ändå funktionell kvalitets-
säkring, som skall ge köptrygghet för både konsument
och entreprenör.

Ett Diplomerat Kunskapsföretag är en fackhandlare med
serviceinriktad personal, med gedigna kunskaper både vad
gäller byggande som produkter och som kan ge goda råd
och adekvat hjälp.

Kunskapsföretagens finns väl synligt i de
diplomerade företagens anläggningar, som t ex flaggor, dekaler,
pins och trycksaker.