Bygg & Järnhandeln

Bygg & Järnhandelns Förlag ägs till lika delar av de två branschförbunden
Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund och Sveriges Järnhandlareförbund.

Redaktör och ansvarig utgivare är Fredrik Dhejne.
Annonser och prenumerationer Ulf Söderholm.
Tel: 08-663 69 05 . Fax. 08-661 54 20

Prenumerationspris: 250:-/år + moms.
Kategoripris för medlemsföretag och dess anställda: 125:-/år.

Tidningen distribueras främst till medlemsföretagen i Bygghandlarna och Järnhandlarna,
deras anställda, detaljist-, grossist- och tillverkande företag inom branscherna.

Finfo

Finfo är en databas med information om mer än 600.000 artiklar inom
Bygg-, Färg- och Järnhandeln. Via Finfo får handeln på ett enkelt sätt all
artikelinformation på ett standardiserat sätt och från en och samma källa.
Dessutom innebär abonnemang i Finfo en löpande uppdatering av nya priser och nya artiklar.

Försäljningschef på Finfo är Ulf S Gustafsson och nås på tel: 08-738 40 40.